Leren leren

Alle begeleiding gaat online door of in de praktijk, in een huiselijke sfeer. Kinderen komen het best tot leren wanneer ze in een vertrouwde en veilige omgeving zijn.

Sophie spitst zich toe op leren leren. Heel vaak hoort ze dat kinderen niet de juiste studiemethode hebben ontwikkeld in de lagere school, waardoor ze het in het secundair onderwijs erg moeilijk krijgen.

Ook zijzelf is hier een schoolvoorbeeld van. In de lagere school kwam ze steeds thuis met rapportgemiddelden van 90% en meer. Nooit hoefde ze daar enige inspanning voor te doen. Het was vanzelfsprekend dat ze Latijn zou volgen. Het eerste jaar was oké, maar het tweede jaar werd een ramp. Ze wist helemaal niet hoe ze moest studeren De resultaten daalden en ze veranderde van studierichting. Het feitelijke studeerprobleem werd niet aangepakt.

In het hoger onderwijs werd het eerste jaar een regelrechte ramp. Heel wat herexamens kwamen op haar af, hoewel ze uren had ‘gestudeerd’. Het was duidelijk; de studiemethode zat fout! Kan dat dan?

Ze probeerde het op een andere manier met vallen en opstaan, tot ze tot een methode kwam die helemaal werkte. En deze aanpak wil ze delen met zoveel mogelijk kinderen! Haar eigen persoonlijke visie en methode van hoe je moet leren!

Het is zo belangrijk om al in de lagere school je het studeren eigen te maken. Dit is de basis voor een succesvol schoolparcours!

Jammer genoeg besteedt men hier te weinig aandacht aan in het basisprogramma dat scholen aanbieden!

Leren leren (vanaf het vierde leerjaar)

 • Planning opmaken
 • Mindmaps maken
 • Leren samenvatten
 • Studeren: hoe moet dat eigenlijk?
 • Tussentijdse opvolging
 • Tips en tricks
 • Persoonlijke begeleiding gegarandeerd: steeds één-op-één.

€30 / sessie OF €295 / 10 sessies

Traject leren leren (vanaf het vijfde leerjaar)

Van september tot juni

 • Wekelijks contactmoment van 1u
 • Analyse van toetsen / Foutenanalyse
 • Studeermethode aanleren
 • Franse woordjes inoefenen
 • Leerstof uit de klas leren samenvatten
 • Feedback en tips doorheen de week
 • Studiematerialen
 • Planning maken en opvolgen

De weg naar zelfstandig aan de slag gaan met studeren!

€200/maand

” het mooiste wat je kan worden is jezelf “
” alles is moeilijk voor het makkelijk wordt “
” ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan “

Contacteer Sophie

Sophie Simoens

Typelessen, huiswerkbegeleiding, leren leren en kindercoaching

Watermolenstraat 1A – 9090 Gontrode (Melle, nabij Gent)

0479 888 442 / sophie.simoens@gmail.com